Våra instruktörer

Renshi Håkan Olsson 4 Dan

Huvudinstruktör på Seiki Kai, Renshi Håkan Olsson 5 Dan Hoku Shin Ko Ryu Jujutsu, 2 Dan Karate-Jutsu

Sensei Robin Vesterberg 2 Dan Hoku Shin Ko Ryu Jujutsu

Sensei Stefan Ivarsson 1 Dan Hoku Shin Ko Ryu Jujutsu

Sensei Linus Olsson (till vänster) 1 Dan Hoku Shin Ko Ryu Jujitsu