Priser

Medlemsavgift

500 kr (Betalas en gång per kalenderår, i januari.)

Medlemmar som börjar på höstterminen betalar 250 kr i medlemsavgift, som gäller året ut.

Träningsavgift för medlemmar

500 kr (Betalas en gång per termin, vid terminens början.)

Träningen består av en vår- och en hösttermin.

Rabatter

Studentrabatt om 100 kr på träningsavgiften för studerande på eftergymnasial utbildning av typen som berättigar till studiemedel.

Familjerabatt om 200 kr på träningsavgiften from. familjemedlem nr 3.

Bankgiro: 450-5087 Swish 123 679 99 02

Ange vem och vad betalningen avser. T.e.x Jon Smith medlemsavgift.